TUNING

Den type motor-tuning vi hovedsakelig utfører ved Åsensenteret Bilverksted AS er kjent som ECU remapping eller chiptuning. I fagmiljøet kaller vi dette motoroptimalisering. Det vi gjør ved en motoroptimalisering er å utnytte differansen mellom den opprinnelige effekten motoren ble levert med fra fabrikken, og den potensielle effekten motoren kan produsere, fortsatt med den opprinnelige programvaren som kjører innenfor sine terskler og rammer for sikker drift.

I stedet for å bytte chip eller å sette inn en “tuning-box” benyttes den originale elektronikken som optimaliseres gjennom diagnoseporten til bilen. Det betyr at vi kun endrer de dataene som er nødvendig for å forbedre ytelsen. Alle andre data vil fortsatt være intakt, skreddersydd til den bilen som de er laget for.

Fordeler ved å benytte bilens diagnoseport er at det ikke vil bli fysiske inngrep eller endringer, ingen nye deler inn i din motor, kun programmering gjennom bilens diagnoseport. Dette gjør at vi også kan hurtig sette bilen tilbake til originaltilstand dersom det av en eller annen årsak skulle være ønskelig.

For biler med kompressor eller turbo kan en motoroptimalisering gi 20-40 % Hp ekstra til bilen. For sugemotorer er effekten noe lavere ca 8-10 % effektsøkning.

En bil riktig innstilling vil ha samme levetid, vil samme service intervaller, bedre drivstofføkonomi og være bedre å kjøre.

HÅNDVERKSMESTER


En håndverksmester har dokumentert utdannelse, erfaring og kunnskap. Det gir deg trygghet som forbruker.

GASELLEBEDRIFT


Åsensenteret bilverksted er utnevt til gasellebedrift av Dagens Næringsliv. Gasellene er bedrifter med ryddig økonomi og jevn omsetningsøkning over flere år.